S a l s a .cx → .link

NY DOMÄN !

Min salsa-sida har flyttat, numer finns den istället på:

salsa.link


Vänligen uppdatera eventuella bokmärken och liknande, eftersom denna sidan kommer att försvinna i framtiden.

Även epost flyttas till nya domän-namnet, så uppdatera din adressbok ifall du har den sparad där.